Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ về máy phay Roeders
Liên hệ trưởng phòng kinh doanh máy phay Roeders

Hagen Bolsewig
Điện thoại: +49 5191 603 406
E‑mail bolsewig.hagen@roeders.de

Photo Mr. Hagen Bolsewig

Địa chỉ và số Fax của Công Ty TNHH Roeders Việt Nam:

Công ty TNHH Roeders Việt Nam
Lô E10‑2 và E11‑1, Đường N7B, KCN Lê Minh Xuân 3
Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fax: +84 8 3765 6329