Liên hệ

LIÊN HỆ

Liên hệ về cơ hội nghề nghiệp và thông tin chung
Người liên hệ:

Lê Thị Kim Thảo
Điện thoại: +84 (0)28 3765 7195
E‑mail le.thao@roeders.vn


Liên hệ phòng mua hàng
Người liên hệ:

Nguyễn Hoàng Yến
Điện thoại: +84 (0)28 3765 6326
E‑mail nguyen.yen@roeders.vn


Địa chỉ và số Fax của Công Ty TNHH Roeders Việt Nam:

Công ty TNHH Roeders Việt Nam
Lô E10‑2 và E11‑1, Đường N7B, KCN Lê Minh Xuân 3
Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fax: +84 28 3765 6329