Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ xưởng sản xuất khuôn thổi PET
Người liên hệ:

Henning Mühlen­haupt
Điện thoại: +49 176 1603 4223
E‑mail muehlenhaupt.henning@roeders.vn


Địa chỉ và số Fax của Công Ty TNHH Roeders Việt Nam:

Công ty TNHH Roeders Việt Nam
Lô E10‑2 và E11‑1, Đường N7B, KCN Lê Minh Xuân 3
Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fax: +84 28 3765 6329