Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ xưởng gia công cơ khí chính xác
Người liên hệ:

Simon Jung
Điện thoại: +84 (0)28 3765 6327
E‑mail jung.simon@roeders.vn


Liên hệ xưởng sản xuất kim loại tấm
Người liên hệ:

Soenke Kluessendorf
Điện thoại: +84 (0)28 3765 6327
E‑mail kluessendorf.soenke@roeders.vn


Địa chỉ và số Fax của Công Ty TNHH Roeders Việt Nam:

Công ty TNHH Roeders Việt Nam
Lô E10‑2 và E11‑1, Đường N7B, KCN Lê Minh Xuân 3
Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fax: +84 28 3765 6329