Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ về máy phay Roeders
Trưởng Phòng Kinh Doanh Máy Móc và Tự Động Hóa

Phung Van Son
Điện thoại: +84 916300101
E‑mail phung.son@roeders.vn

Mr Phung Van Son

Địa chỉ và số Fax của Công Ty TNHH Roeders Việt Nam:

Công ty TNHH Roeders Việt Nam
Lô E10‑2 và E11‑1, Đường N7B, KCN Lê Minh Xuân 3
Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fax: +84 28 3765 6329