Kiểm soát chất lượng

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Phòng đảm bảo chất lượng là bộ phận trung tâm cho tất cả các hoạt động kinh doanh của Roeders Việt Nam. Mỗi công đoạn sản xuất trong các phòng ban đều được kiểm soát kỹ càng. Điểm mạnh của phòng đảm bảo chất lượng là được trang bị các máy đo tọa độ có độ chính xác cao từ Đức (thương hiệu Zeiss).